Yaris

Tieturva 2 -koulutus

Liikennevirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyttä mm. tiellä tehtävässä työssä, päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä sekä tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä.

Liikennevirasto vaatii Tieturva 2 -koulutusta:

 • tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä
 • tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä
 • Liikenneviraston tiemestareilta ja tietarkastajilta
 • urakka-asiakirjojen valmistelijoilta.

Tieturva 2 -koulutus on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille.

Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet:

 • tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen
 • turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen
 • lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen
 • yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä
 • perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen
 • rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen.

Kaksipäiväisen kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 2 -kortin.

Edellytyksenä Tieturva 2 -kurssille pääsyyn on voimassa oleva Tieturva 1 -pätevyys.

Kurssin hinta on 260 € sis.alv 24 %